SF1 Clips d.o.o., kao članica SF1 grupe, je ovlašteni uvoznik i zastupnik licence danskog brenda nakita PANDORA za Bosnu i Hercegovinu. Kroz svoju maloprodajnu i veleprodajnu mrežu, SF1 grupa prodaje PANDORA nakit širom regiona na tržištima Srbije, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Moldavije, Crne Gore, Kosova i Albanije. 
 
Registracija Društva:
 
SF1 Clips d.o.o.
Skraćeno poslovno ime: SF1 Clips d.o.o.
Registrovano Društvo u sudskom registru Općinskog suda u Sarajevu
Adresa: Tešanjska 24a, 71 000 Sarajevo – Bosna I Hercegovina
Šifra djelatnosti: 47.77 – Trgovina na malo satovima I nakitom
MBS: 65-01-0699-18
JIB: 4202564510005
TRN: 161-0000-2074-600-22 Raiffeisen Bank BH d.d.
Telefon: +387 33 877 648
E-mail: info@pandorashop.ba