Opšte informacije o društvu

 

Naziv društva: SF1 Clips d.o.o.

 

Sjedište: Tešanjska 24a, 71 000 Sarajevo, BIH

 

Telefon: +387 33 877 648

 

Email: info@pandorashop.ba

 

Račun:

 

161-0000-2074-600-22

RAIFFEISEN BANK d.d. BiH

 

JIB: 4202564510005

 

MBS: 65-01-0699-18

 

Osnovna obilježja proizvoda se mogu pronaći na sajtu www.pandorashop.ba

 

Uslovi prodaje, postupak reklamacije su detaljno propisani i objavljeni na link

 

Pravo na odustanak je detaljno regulisano na link

 

Prodajna cijena robe naznačena  je uz svaki artikal i sve cijene su izražene sa uračunatim PDV-om.