Procedura za povrat sredstava

Pošaljite nam na email adresu www.pandorashop.ba broj porudžbine/računa kao i dokument iz  banke sa sledećim podacima: ime i prezime kupca, broj tekućeg računa, naziv banke, pečat i potpis banke.

Kada dostavite potrebne podatke, biće kreirana dokumentacija koja će Vam sa procedurom za povrat sredstava biti proslijeđena na email adresu koju ste ostavili prilikom kreiranja narudžbe.

Povrat novca vrši se isključivo na transakcijski račun Kupca. U slučaju povrata novca, na Kupcu je obaveza dokazivanja vlasništva nad transakcijskim računom (potvrda iz banke o broju transakcijskog računa, kopija ličnog dokumenta i druga dokumentacija koja je neophodna). Za bilo koje pogrešne radnje koje Prodavac poduzme po osnovu neispravne dokumentacije dostavljene od strane Kupca, snosi Kupac

Povrat sredstava se vrši isključivo na gore navedeni način, uplatom na tekući račun i nije moguće slati novac po kuriru u gotovini.

Poručeni artikal, bez prethodnog kontakta i dogovora sa operaterima u Internet prodavnici, koji je gore naveden, ne možete samoinicijativno mijenjati/zahtijevati novac u nekom od maloprodajnih objekata, ili slati na adrese koje su navedene na računu/otpremnici.

Svaki takav paket biće vraćen pošiljaocu o trošku pošiljaoca.