Obavještenje o pravu na odustanak

Poštovani kupci,

Obavještavamo Vas da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik BiH, br. 25/2006, 88/2015) kupovina preko naše web prodavnice smatra prodajom na daljinu.

Zakon propisuje da kupac, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba i za potrebe svog domaćinstva, a ne radi obavljanja profesionalne djelatnosti) ima pravo  da odustane od ugovora u roku od 15 dana od dana kada mu je proizvod isporučen. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

Rok za odustajanje počinje teći od dana kada je potrošač primio proizvod.

U slučaju da se odlučite da odustanete od kupovine, kontaktirajte nas na email info@pandorashop.ba  kako bi pokrenuli proceduru povrata robe i/ili sredstava. Nakon toga potrebno je da pošaljete putem emaila izjavu o odstanku od ugovora koja sadrži broj narudžbenice, šifru proizvoda koji vraćate, a ako se vrši povrat sredstava i broj računa na koji će se izvršiti povrat.

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

U slučaju odustanka od ugovora, kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak, a kupac ima pravo na povraćaj novca ili na zamjenu za drugi proizvod. Cijena se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan, najkasnije u roku od 14 dana od prijema izjave kupca.

Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrijednost proizvoda koja nastane kao posljedica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cijene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan proizvod.

Pravo na odustanak

Kupac ima pravo bez troškova i bez obrazloženja odustati od ugovora na daljinu u roku od 15 dana. U slučaju odustajanja kupac nadoknađuje samo trošak vraćanja proizvoda.

Rok za odustajanje počinje teći od dana kada je potrošač primio proizvod

Obrazac Izjave o odustanku od ugovora se dostavlja na e-mail adresu: info@pandorashop.ba ili na adresu firme:

SF1 Clips d.o.o.

Tešanjska 24a

71 000 Sarajevo, BIH

Ukoliko odustane od ugovora, kupac ima pravo na povrat novca. Trgovac je dužan da vrati potrošaču sredstva koja je platio po osnovu ugovora kada primi ili preuzme robu koju kupac vraća.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku  15 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. 

Prije slanja robe potrebno je da se nam se obratite mail-om na info@pandorashop.ba radi instrukcija na koju adresu da pošaljete robu od čije kupovine odustajete. Nakon isteka roka od 15 dana od dana kada je potrošač primio robu istu nema pravo da vrati.


Prilikom povrata robe obavezno je vratiti u ispravnom i nekorištenom stanju i originalno neoštećenom pakovanju, pri čemu se mora priložiti i originalni račun zajedno sa popunjenim obrascem za odustanak, koji možete preuzeti ovdje.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrijednost proizvoda koja nastane kao posljedica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovila njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cijene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Trgovac je dužan da kupcu bez odlaganja vrati plaćeni iznos novca , a u svakom slučaju u roku od 15 dana od dana kada je primio pisano obavještenje o odustanku od potrošača.

Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, osim u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.

Pandora prihvata vraćanje samo one robe koja je potpuno nova i u originalnom stanju i ambalaži, uz prateće fakture. Pod takvim uslovima, Pandora će nadoknaditi iznos plaćen za vraćene proizvode u roku od 15 dana od dana prijema takvih proizvoda.

Obrazac o odustanku od ugovora možete preuzeti ovdje.

Povrat robe

1.1 Imate pravo na vraćanje bilo koje robe koja Vam ne odgovara u roku od 15 dana od dana prihvatanja isporuke - na način kako je definisano ovdje.

       1.2 Prilikom dostave, uz dostavljene proizvode, dobićete sve isprave koje prate proizvod garantni list, obavještenje o proizvodu, uputstvo za korištenje, tehnička uputstva, izjavu o sukladnosti i dr.), račun, te potvrdu o prijemu pošiljke koju ste obavezni potpisati. Potpisom na potvrdi o prijemu pošiljke smatra se da ste pregledom pošiljke uočili da su preuzeti proizvodi bez oštećenja, da kvantitativno i kvalitativno odgovaraju proizvodima s računa te da su uz proizvode isporučene sve isprave u skladu sa zakonskim propisima.

      1.3 Vi ste odgovorni za provjeru količine i kvalitete robe prilikom isporuke, i u slučaju neispravne ili nepotpune robe, dužni ste da o tome odmah, bez odlaganja po prijemu robe obavijestite Pandoru. Ako je proizvod koji ste kupili zaista neispravan, Pandora ga može popraviti ili zamjeniti ili Vam vratiti novac u skladu sa Vašim zakonskim pravima na način kako je definisano ovdje.

Procedura za povrat sredstava

Pošaljite nam na email adresu na info@pandorashop.ba podatak Vašeg broja računa/otpremnice, i broj tekućeg računa.

Kada dostavite potrebne podatke, biće kreirana dokumentacija koja će Vam sa procedurom za povrat sredstava biti proslijeđena na email adresu koju ste ostavili prilikom kreiranja narudžbe.

Povrat sredstava se vrši isključivo na gore navedeni način, uplatom na tekući račun i nije moguće slati novac po kuriru u gotovini.

Poručeni artikal, bez prethodnog kontakta i dogovora sa operaterima u Internet prodavnici, koji je gore naveden, ne možete samoinicijativno mjenjati/zahtijevati novac u nekom od maloprodajnih objekata, ili slati na adrese koje su navedene na računu/otpremnici.

Svaki takav paket biće vraćen pošiljaocu o trošku pošiljaoca.